„Zadbaj o swoje serce” jest ogólnopolską kampanią edukacyjno – profilaktyczno – społeczną organizowaną w formie bezpłatnych badań przesiewowych przez spółkę Telemedycyna Polska S.A. nieprzerwanie od 2006 roku. Celem Kampanii jest wzrost świadomości w zakresie profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które zbierają w Polsce wysokie żniwo. Kampania ma za zadanie edukować w temacie, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa profilaktyka, zdrowy styl życia oraz odpowiednia dieta. Lekarze związani z Kampanią zachęcają przede wszystkim do zdrowego odżywiania, poddawania się badaniom okresowym oraz do wdrażania innych działań profilaktycznych, a także motywują uczestników badań do podjęcia istotnych decyzji z perspektywy zdrowia serca.

Kampania realizowana jest w wybranych 7 regionach Polski. W każdym regionie odbywa się edycja Kampanii składająca się z 5 jednodniowych akcji, organizowanych w kolejne niedziele – co daje liczbę 35 pojedynczych akcji przeprowadzonych na przestrzeni danego roku w miesiącach od stycznia do grudnia (blisko 70% niedziel w skali roku). Gospodarzami, jednocześnie współorganizatorami każdej akcji są nowoczesne, zaangażowane społecznie oraz dbające o dobre samopoczucie klienta Centra Handlowe. Wybór miejsc podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych. Nagłośnienie Kampanii możliwe jest dzięki zaangażowaniu silnych lokalnie mediów, które z uwagi na społeczny aspekt przedsięwzięcia, chętnie obejmują badania Patronatem Medialnym. Łącząc wspólny potencjał Organizatora, Partnera Strategicznego, Współorganizatorów oraz Patronów Medialnych możemy realnie wpłynąć na poprawę jakości życia naszego społeczeństwa dzięki profilaktyce i edukacji prozdrowotnej.

W ramach każdej akcji uczestnicy Kampanii mają ułatwiany dostęp do lekarzy specjalistów oraz mogą skorzystać z profilaktyki kardiologicznej w zakresie wykonywania: badań EKG, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

W ramach każdej akcji uczestnicy Kampanii mają ułatwiany dostęp do lekarzy specjalistów oraz mogą skorzystać z profilaktyki kardiologicznej w zakresie wykonywania: badań EKG, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

Pierwszą akcję pod hasłem „Zadbaj o swoje serce” udało się z dużym powodzeniem zorganizować jesienią 2006 roku w Chorzowie w Centrum Handlowym AKS Carrefour. Początkowo badania realizowane były na Śląsku, gdzie swoją siedzibę ma Organizator. Stopniowo obszar działań się poszerzał, już rok później Kampania swoim zasięgiem obejmowała Małopolskę, a wkrótce kolejne regiony kraju. Od początku istnienia Kampanii zostało przeprowadzonych około 250 akcji medycznych na terenie całej Polski. Podczas każdej akcji udaje się zbadać średnio 100 osób, w ciągu każdego roku uczestniczy w Kampanii blisko 5 000 Pacjentów, którzy motywowani są do walki o zdrowie. Ogólnopolski sukces w latach 2006-2014 utwierdził Organizatorów w potrzebie kontynuowania działań w roku 2015, aby z programu profilaktyki mogła skorzystać jak największa grupa ludzi.

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim zaangażowanym firmom oraz instytucjom, bez których nie udałoby się zorganizować badań na taką skalę: Partnerowi Strategicznemu, minionym Sponsorom, Współorganizatorom oraz wszystkim Patronom Medialnym.

 Cardiopirin Valeant Telemedycyna Polska Zadbaj o swoje serce - Natur House, Techno Gym Zadbaj o swoje serce - Wirtualna Polska, abc Zdrowie, Fakt, Radio Zet Gold Zadbaj o swoje serce - Zdrowie Wiesz Jak, Zielony Szlak